เกี่ยวกับโรงเรียน
กลุ่มงานของโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
Download
หน่วยงานการศึกษา
พยากรณ์อากาศวันนี้

เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสาร/หนังสือราชการ
หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษาจากเว็บครูไทย
ลิงค์การศึกษาที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา :: nonsa-ardwittaya School
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
84 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
http://www.nonsa-ardwit.ac.th