กิจกรรมสำนึกรักน้อมบูชาวันทาครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสำนึกรักน้อมบูชาวันทาครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสำนึกรักน้อมบูชาวันทาครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสำนึกรักน้อมบูชาวันทาครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสำนึกรักน้อมบูชาวันทาครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสำนึกรักน้อมบูชาวันทาครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสำนึกรักน้อมบูชาวันทาครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสำนึกรักน้อมบูชาวันทาครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสำนึกรักน้อมบูชาวันทาครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสำนึกรักน้อมบูชาวันทาครู ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสำนึกรักน้อมบูชาวันทาครู ประจำปีการศึกษา 2562

❀ ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณครูประจำชั้นและลูกนักเรียนร่วมสัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

❖ ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร

❖ ข่าวสารการศึกษา (ครูบ้านนอกดอทคอม)


Sample photo
กิจกรรมศึกษาดูงานบุคลากร

กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของบุคลากร ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 Read »

Sample photo
กิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่

งานสำมะโนประชากรและรับนักเรียน จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่่ 8 เมษายน 2562 Read »

Sample photo
บุคลากรของโรงเรียนร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 Read »

Sample photo
กิจกรรมมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

งานทุนการศึกษา จัดกิจกรรมมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษให้แก่นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 Read »

ดูผลการเรียน online
ครูกรอกผลการเรียน
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
คัดกรองนักเรียนยากจน
รับ-ส่งหนังสือ (สพม.30)
สพม.30(ชัยภูมิ)
กพฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
OBEC Trianing
กระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทรทัศน์ครูเพื่อการศึกษา
สวก.สพฐ.
สพค.สพฐ.
สลิปเงินเดือนครู
สมป.
กิจกรรมนักเรียน
DLIT
ศูนย์แนะแนว
รายงานสารเสพติด
แผนที่โรงเรียน
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
ราคาน้ำมันประจำวัน
ราคาทองคำประจำวัน