กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

❀ ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาร่วมรณรงค์และส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายถูกระเบียบ ประพฤติดี กิริยางดงาม

นับถอยหลัง O-NET ม.3

กำหนดสอบ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

นับถอยหลัง O-NET ม.6

กำหนดสอบ 2-3 มีนาคม 2562

❖ ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร

❖ ข่าวสารการศึกษา (ครูบ้านนอกดอทคอม)


Sample photo
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางเข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ Read »

Sample photo
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

7-8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา เพื่อสร้างเสริมคุัณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน Read »

Sample photo
เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

14 กุมภาพันธ์ 2562 งานส่งเสริมประชาธิปไตย จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน Read »

Sample photo
ค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

24-25 มกราคม 2562 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติ Read »

ดูผลการเรียน online
ครูกรอกผลการเรียน
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
คัดกรองนักเรียนยากจน
รับ-ส่งหนังสือ (สพม.30)
สพม.30(ชัยภูมิ)
กพฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
OBEC Trianing
กระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทรทัศน์ครูเพื่อการศึกษา
สวก.สพฐ.
สพค.สพฐ.
สลิปเงินเดือนครู
สมป.
กิจกรรมนักเรียน
DLIT
ศูนย์แนะแนว
รายงานสารเสพติด
แผนที่โรงเรียน
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
ราคาน้ำมันประจำวัน
ราคาทองคำประจำวัน