1 สิงหาคม 2562 รับตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม จากคณะกรรมการการนิเทศบูรณาการฯ

1 สิงหาคม 2562 รับตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม จากคณะกรรมการการนิเทศบูรณาการฯ

1 สิงหาคม 2562 รับตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม จากคณะกรรมการการนิเทศบูรณาการฯ

1 สิงหาคม 2562 รับตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม จากคณะกรรมการการนิเทศบูรณาการฯ

1 สิงหาคม 2562 รับตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม จากคณะกรรมการการนิเทศบูรณาการฯ

1 สิงหาคม 2562 รับตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม จากคณะกรรมการการนิเทศบูรณาการฯ

1 สิงหาคม 2562 รับตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม จากคณะกรรมการการนิเทศบูรณาการฯ

1 สิงหาคม 2562 รับตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม จากคณะกรรมการการนิเทศบูรณาการฯ

1 สิงหาคม 2562 รับตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม จากคณะกรรมการการนิเทศบูรณาการฯ

1 สิงหาคม 2562 รับตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม จากคณะกรรมการการนิเทศบูรณาการฯ

1 สิงหาคม 2562 รับตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม จากคณะกรรมการการนิเทศบูรณาการฯ

❀ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นับถอยหลัง O-NET ม.3

กำหนดสอบ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

นับถอยหลัง O-NET ม.6

กำหนดสอบ 29 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2563

❖ ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร

❖ ข่าวสารการศึกษา (ครูบ้านนอกดอทคอม)


Sample photo
กิจกรรมสุนทรภู่รักษ์เชิดชูภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมสุนทรภู่รักษ์เชิดชูภาษาไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Read »

Sample photo
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

งานกิจการนักเรียนร่วมกับคุณครูประจำชั้นจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 Read »

Sample photo
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช ปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช ณ โรงเรียนภูเขียว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 Read »

Sample photo
กิจกรรมสำนึกรักน้อมบูชาวันทาครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารณ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา Read »

ดูผลการเรียน online
ครูกรอกผลการเรียน
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
คัดกรองนักเรียนยากจน
รับ-ส่งหนังสือ (สพม.30)
สพม.30(ชัยภูมิ)
กพฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
OBEC Trianing
กระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทรทัศน์ครูเพื่อการศึกษา
สวก.สพฐ.
สพค.สพฐ.
สลิปเงินเดือนครู
สมป.
กิจกรรมนักเรียน
DLIT
ศูนย์แนะแนว
รายงานสารเสพติด
แผนที่โรงเรียน
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
ราคาน้ำมันประจำวัน