กิจกรรมรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1,4 วันที่ 8 เมษายน 2562

กิจกรรมรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1,4 วันที่ 8 เมษายน 2562

กิจกรรมรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1,4 วันที่ 8 เมษายน 2562

กิจกรรมรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1,4 วันที่ 8 เมษายน 2562

คณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562

คณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562

คณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562

คณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562

คณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562

คณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562

คณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562

❀ ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยความยินดียิ่ง

❖ ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร

❖ ข่าวสารการศึกษา (ครูบ้านนอกดอทคอม)


Sample photo
กิจกรรมศึกษาดูงานบุคลากร

กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของบุคลากร ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 Read »

Sample photo
กิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่

งานสำมะโนประชากรและรับนักเรียน จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่่ 8 เมษายน 2562 Read »

Sample photo
บุคลากรของโรงเรียนร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 Read »

Sample photo
กิจกรรมมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

งานทุนการศึกษา จัดกิจกรรมมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษให้แก่นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 Read »

ดูผลการเรียน online
ครูกรอกผลการเรียน
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
คัดกรองนักเรียนยากจน
รับ-ส่งหนังสือ (สพม.30)
สพม.30(ชัยภูมิ)
กพฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
OBEC Trianing
กระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทรทัศน์ครูเพื่อการศึกษา
สวก.สพฐ.
สพค.สพฐ.
สลิปเงินเดือนครู
สมป.
กิจกรรมนักเรียน
DLIT
ศูนย์แนะแนว
รายงานสารเสพติด
แผนที่โรงเรียน
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
ราคาน้ำมันประจำวัน
ราคาทองคำประจำวัน